Kvalita

Najvyššia kvalita, jednoduchosť a tradície: to sú veci, na ktoré sa môžete spoľahnúť pod značkou Ehrmann.

Vďaka najlepším prisadám, ako napr. vyberané ovocie a mlieko Allgäuer, ktoré pochádza zo spravodlivého chovu zvierat, sú naše výrobky prispôsobované maximálnej kvalite v každej fáze výroby. Prostredníctvom šetrného a účinného spracovania a vďaka najmodernejšej technike je kvalita a chuť Ehrmann stále lepšia.

V súčastnosti zavádzaný systém energetického manažmentu v nemeckých prevádzkach Ehrmann, predstavuje ďalší krok k trvalo udržateľnému rozvoju.Nasadenie k životnému prostrediu priateľskej trechnológie, ktorá je zároveň energeticky výhodná a v súlade s najnovšimi normami, umožňuje minimalizovať škodlivé pôsobenie na životné prostredie. Zároveň optimalizované využiie energie a zredukovaná produkcia odpadov šetrí a využíva prírodné zdroje. Od roku 2013 sú prevádzky Ehrmann v Nemecku certifikované podľa DIN ISO EN 50001.

Prísľub kvality

Z hľadiska chuti zodpovedajú výrobky Ehrmann najvyššej kvalite. Sú vyrábané s maximálnou starostlivosťou a pod stálou kontrolou kvality. Rozsiahlymi pravidelnými kotrolami garantujeme, že všetky výrobky Ehrmann dodávané našim koncovým odoberateľom sú nestále najvyššej kvality. 
Dôsledná realizácia našej cieľovej kvality je úlohou všetkých pracovníkov. Orientujeme sa na želania a požiadavky našich zákazníkov a spotrebiteľov. Neustále zlepšovať kvalitu našich výrobkov a výkonov je našou prioritou. Sme si vedomí, že špičková kvalita je výsledkom spoločného pracovného úsilia. Dobré pracovné podmienky a kolegiálna spolupráca sú cestou k úspechu nášho podnikania a vy si tak môžete vychutnať každý výrobok Ehrmann kvalitne a s dobrým vedomím.

Výroba

Hlavný recept bezchybnej kvality a výborného pôžitku každého výrobku Ehrmann sa skladá z troch zložiek: najlepšie suroviny, najmodernejšie spracovanie a prísna kontrola. Len bezchybné a prvotriedne suroviny zabezpečia špičkové výrobky.
Od prvého dňa spracúvame výlučne najlepšie mlieko, ktoré sa denne dodáva z malých prevádzok s priemerne 50 kravami. Väčšia časť našich mliečnych kráv sa pasie na prírodných pastvinách Allgäuer, viac ako 90% našich roľníkov umožňuje dodatočné vyšetrenie svojich zásob v štátnych laboratóriách ešte pred dodaním do mliekarne.
Po dodaní mlieka, sa  toto mlieko kontroluje a pasterizuje, postupuje ku koncovému výrobku prostredníctvom našich moderných výrobných zariadení, ktoré sú neustále udržiavané. V priemere sú naše výrobné zariadenia obnovované každé tri až štyri roky.
Samozrejme, že sú pre nás samozrejmosťou nepretržité kontroly surového mlieka z hľadiska fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a senzorických parametrov a tiež rozsiahla vstupná kontrola všetkých ďalších prísad výrobkov. Každý deň spoločnost Ehrmann urobí takmer 2 300 kontrolných rozborov a testov kvality.

Vyznamenania

Špičková kvalita a tie najlepšie prísady sú základom každého výrobku spoločnosti Ehrmann. Za to sme odmeňovaní nie len našimi spokojnými zákazníkmi, ale aj pravidelnými vyznamenaniami, ktoré môžete vidieť tu.