Medzinárodná expanzia

Ehrmann pôsobil vždy ako priekopník v nemeckom mliekarenskom priemysle aj zo zemepisného hľadiska. Súčasná prítomnosť na svetovom trhu má svoj pôvod z predchádzajúceho rozhodnutia o výrobe obľúbených výrobkov Ehrmann aj mimo domácou oblasť Bavorska.

Za týmto účelom bolo potrebné investovať súbežne do moderných výrobných zariadení a do chladiacich logistických zariadení. Tak výrobky aby výrobky aj bez konzervačných látok zostávali čerstvé a môhli byť rýchlo a úspešne predávané v celom Nemecku.

Následné pokračovanie tejto cesty na pozadí európskeho zjednotenia a rýchleho spoločného rastu svetových trhov trhov viedlo k medzinárodnej expanzii. Okrem technických a logistických prekážok sú pre úspech na zahraničných trhoch potrebné aj silné inovačné obchodné plány. Prvým krokom bolo rozšírenie do zahraničia  s dlhodobými nemeckými obchodnými partnermi.

Vďaka vybudovaniu odbytu organizácií na všetkých dôležitých európskych trhoch je dnes spoločnosť Ehrmann schopná plniť potreby zákazníkov a spotrebteľov v každej krajine podľa ich požiadaviek. Spoločnosť Ehrmann vyvíja vysoko kvalitné a inovatívne výrobky špeciálne pre medzinárodných obchodných zákazníkov a produkuje ich pod ich vlastným obchodným označením.

Preto sa v súčastnosti spotrebuje viac ako jedna miliarda výrobkov spoločnosti Ehrmann mimo Nemecka. Takmer v každom štvrtom supermarkete v Európe sa dajú nájsť výrobky spoločnosti Ehrmann - väčšina z nich "vyrobená v Nemecku". V'daka tomu dosiahuje spoločnosť Ehrmann SE polovicu svojich obratov v zahraničí a tento trend stále stúpa. Ceľom naďalej zostáva objavovať medzinárodné trhy s následnou lokálnou výrobou a teda snaha o rozvoj a dlhodobý úspech. Nové moderné výrobňe v Raose pri Moskve a v Sete Lagoas v Brazílii premieňajú túto víziu na skutočnosť.

Napriek všetkým rozdielom milióny ľudí  po celom svete milujú kvalitné výrobky spoločnosti Ehrmann. Má to jednoduchý dôvod: Ehrmann, nikto vás viac nezláka.