Naša filozofia

Ako sa vidíme

Od roku 1920, kedy zakladateľ firmy Alois Ehrmann st. pôsobil samostatne, sa veľa vecí zmenilo. Z podniku s jedným zamestnancom je teraz najväčší nemecký spracovateľ mlieka, ktorý zamestnáva vo šiestich výrobných lokalitách po celom svete viac ako 2400 zamestnancov. Niektoré veci sa však nemenia. A to je láska a starostlivosť, s ktorými sa staráme a vyvíjame naše výrobky už celé generácie.

"Od rodiny, pre rodinu" - tak sa vidíme my. Ako rodinná mliekáreň a ako značka s úctou k rodine. Toto je strategické smerovanie, ktoré umožňuje vzniknúť  a existovať širokej škále výrobkov. V centre všetkých nápadov a činností sa nachádza spotrebiteľ. Náš záväzok ku kvalite charakterizuje nielen výrobky, ale aj naše myšlienky a obchod.

Trhový úspech ako rodinná mliekáreň naďalej dynamicky rozvíjame s nám vlastnou spoľahlivosťou. Spokojní zamestnanci, obchodní partneri a spotrebitelia sú pritom našou prioritou a nosným pilierom našej podnikovej politiky.

Hodnoty podniku

Hodnoty spoločnosti Ehrmann SE sú súčasťou všetkého, čo denne robíme a slúžia ako procedurálne a etické smernice pre naše operatívne činnosti a obchodné rokovania.

„Sme podnikateľmi v rámci spoločnosti.“

„Medzi sebou rokujeme otvorene a spravodlivo.“

„Náš vývoj je nepretržitý.“

Kódex správania

Kódex správania zhrňuje základné etické hodnoty a normy príkladného podnikového správania zamestnancov v skupine Ehrmann. Popisuje druh a spôsob, prostredníctvom ktorého presadzujeme definované obchodné ciele, vízie 2025 spoločností Ehrmann a naše podnikové hodnoty. Druh a spôsob presadzovania obchodných cieľov sa pri tom meria podľa rovnakých rádových hodnôt ako pri dosiahnutí cieľov a výsledkov. Pre oboznámenie sa s kódexom správania kliknite tu.