Udržateľnosť

Spoločnosť Ehrmann SE ako tradičný stredne veľký rodinný podnik z Allgäu si je vedomý svojej spoločenskej a ekologickej zodpovednosti ako firma z regiónu i mimo neho. Zosúladenie hospodárstva, životného prostredia a spoločnosti v prospech budúcich generácií je pre nás dôležitou požiadavkou. Rôznymi udržateľnými ekonomickými a ekologickými opatreniami a prostredníctvom nadácie ANTON & PETRA EHRMANN STIFTUNG prispieva spoločnosť Ehrmann k tomuto cieľu.

Ekonomická udržateľnosť

Ako stredne veľká rodinná firma je pre nás udržateľné hospodárenie samozrejmosťou už niekoľko generácií pre zaistenie obchodného úspechu aj pre budúcnosť. Dlhodobé zaisťovanie a rozširovanie vybudovaných hodnôt je mimo zrejmé tiež na politike vlastníkov, vďaka čomu sú naše výnosy vkladané do potrebných investícií.

Spoločnosť Ehrmann ďalej rozširuje svoju prevádzku v Oberschönegg, aby zostala i v budúcnosti dôležitým zamestnávateľom v regióne a spoľahlivým a čestným partnerom dodávateľov mlieka a ostatných dodávateľov. Ďalší základný kameň pre udržateľný ekonomický úspech tvoria dcérske spoločnosti obchodnej skupiny Ehrmann a získavanie nových trhov v zahraničí pod heslom „Rast a diverzifikácia s primeranou mierou“.

Ekologická udržateľnosť

Spoločnosť Ehrmann spracováva už viac ako 100 rokov hodnotné suroviny z prírody na zdravé a chutné výrobky.

Silný vzťah k prírode a väzba na región „Allgäu“ v Bavorsku tvoria dôležité časti histórie podniku a podnikateľského úspechu. Predstavujú základ našej ekologickej zodpovednosti, ktorú dodržujeme pomocou rôznych projektov a iniciatív. Pre získanie ďalších informácií o ochrane prírody, originálnom dobytku Allgäuer, energiách a životnom prostredí kliknite tu.

Nadácia ANTON & PETRA EHRMANN-Stiftung

"K životnej spokojnosti tiež patrí rozdávanie!" Táto zásada Antona Ehrmanna vyjadruje jeho motiváciu pre založenie Nadácie ANTON & PETRA EHRMANN-STIFTUNG (odkaz na internetové stránky v nemeckom jazyku) v roku 2006. Tá je určená na podporu budúcej životaschopnosti našej spoločnosti a jej cieľom je podpora kultúrnych a všeobecne užitočných projektov, ktoré napĺňajú myšlienky a základné hodnoty sociálnej zodpovednosti.

Anton Ehrmann chcel touto cestou odovzdať väčšinu svojich skúseností budúcim generáciám a súčasne prevziať sociálnu zodpovednosť. Najvyššou prioritou je preto realizácia inovatívnych nápadov a vedeckého výskumu, udržanie a zlepšovanie kvality života a podpora kultúrnych projektov.